Jaunimo pagalbos linijos

Portugalų jaunimo pagalbos linijų pristatymai

APAV– Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (Portuguese Association for Victim Support)

Erasmus+SOS_bullying

Pristatymas apie Lietuvoje esančias pagalbos linijas jaunimui /
Presentation about Youth help lines in Lithuania

Autorės: Judita Klusaitė, Karolina Indrulytė ir Vesta Semionovaitė
Authors: Judita Klusaitė, Karolina Indrulytė ir Vesta Semionovaitė

Prancūzų jaunimo pagalbos linijų pristatymai

Impact of distance learning + Timeline FRANCE

Cyberbullying

Missing children – Enfants disparus

Missing children

Youth at risk – enfance en danger

Youth at risk