Vizitas į Portugaliją

Erasmus+ projektas „Misija – sveikata“: vizitas į Portugaliją

Lapkričio pabaigoje Portugalijoje, Vouzela miesto vidurinėje mokykloje, vyko Erasmus+ projekto „Mission H“ (Misija – sveikata) partnerių iš Prancūzijos, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos (Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos) pirmasis koordinatorių susitikimas, kuriame buvo detalizuojama visa minėto projekto programa, derinamos būsimųjų susitikimų datos, aptarta kiekvienos šalies-partnerės patirtis, leidžianti kuo geriau įgyvendinti projekto veiklas, vyko įvairūs mokymai. Mokytojai tobulino kvalifikaciją: buvo išklausyti pranešimai apie mokinių sveikatingumą ir fit-mokyklos koncepciją, surengtos diskusijos, mokytasi dirbti su kompiuterine MOBIRISE programa ir kt.

Vouzela mokykla šiltai priėmė į susitikimą atvykusias delegacijas. Iš mūsų gimnazijos į jį vyko projekto koordinatorė Lietuvoje anglų kalbos mokytoja Ineta Leščiauskienė, muzikos mokytojas Svajūnas Klimas ir direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė. Kiekviena delegacija pristatė savo šalies ugdymo sistemą, mokyklos patirtį ir problemas, kurias gali padėti išspręsti bendradarbiavimas su kolegomis iš minėtų šalių. Įgyvendinant projekto programą siekiama gerinti mokinių sveikatingumą, mokyti valdyti emocijas, mažinti priklausomybę nuo kompiuterių, mobiliųjų telefonų, skatinti saviraišką ir kūrybiškumą.

Vouzela mokykla įsikūrusi labai gražioje vietoje, kalvotoje teritorijoje, kuri gana griežtai saugoma. Teritorijoje yra daug įvairių poilsio erdvių, lauko teniso stalų, labai didelė futbolo aikštė, kurioje nuolat aidi žaidžiančiųjų šį žaidimą mokinių balsai – futbolas ypač populiarus Portugalijoje. Įspūdinga mokyklos sporto salė, gausybė sporto įrenginių, inventoriaus, leidžiančio žaisti beveik visų sporto šakų žaidimus. Tačiau, kaip sakė sporto bazę pristatęs kūno kultūros mokytojas, mokykloje nėra svarbu ugdyti sportininkus ir siekti pergalių varžybose – sportininkus ruošia sporto klubai. Mokyklos tikslas, kad mokiniai kuo daugiau judėtų, suprastų, kaip tai svarbu sveikatai, todėl kūno kultūros mokytojai sistemingai fiksuoja savo mokinių bendrą fizinį pasirengimą, aptaria su jais pasiekimus, duomenys apie pažangą šioje srityje perduodami Portugalijos universitetams, kurie lygina visos šalies mokinių rezultatus, teikia rekomendacijas.

Vizito Portugalijoje metu mokytojai turėjo progą susipažinti su Vouzela miestu, jo istorija, architektūra, buvo surengtas praktinis užsiėmimas tradicinio portugalų maisto tema.

Kitas projekto „Misija – sveikata“ susitikimas, į kurį jau vyks ir mokiniai, bus rengiamas Prancūzijoje 2019-ųjų kovo mėnesį.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja