Projektas „Mission H“

Projektą „Misija S(veikata)“ koordinuoja Prancūzija, partneriai iš Italijos (Sicilijos) ir PortugalIjos mokyklų. Mūsų gimnazijoje šį projektą koordinuoja I. Leščiauskienė.